Missie & visie van LOGE21

Missie | evolutiegids & educatiepodium voor zinvolle [zelf] evolutie

Jouw bewustzijn prikkelen en je in beweging brengen om een evolutionair verschil te maken voor jouw wereld. Het doel is het beste in persoonlijke en maatschappelijke evolutie te delen met de wereld, zodat, stap voor stap, een positieve verschuiving teweeg gebracht kan worden. Evolutie is het doel van het universum. Bij LOGE21 is dat vanzelfsprekend.

Visie | maak evolutionair verschil en kleur jouw wereld

Klimaatverandering, economische en educatieve ongelijkheid, geopolitieke spanningen, geweld – dit zijn symptomen van een wereld die uit balans is. Wij voelen ons betrokken en hebben een gevoel van urgentie. Daarom willen we mensen naar een hoger niveau van bewustzijn tillen door ze inzicht te geven en ze in contact te brengen met hun essentie. Daardoor kunnen mensen evolutionair een verschil maken voor een betere wereld. Intuïtief weten we dat er veel meer mogelijk is, maar verbroken verbindingen zitten ons in de weg: in onszelf, tussen en binnen organisaties, tussen management en werkvloer, werk & privé en tussen mensen.

Wij benaderen alles vanuit een holistisch of integraal perspectief. Daarbij laten we ons vooral inspireren door de meest recente wetenschappelijke onderzoeken, zoals de evolutionaire biologie, positieve psychologie, integrale theorieën en (business) spiritualiteit. Darwin had het over de materiële of stoffelijke evolutie, wij hebben het vooral over jouw geestelijke evolutie. Deze stoelt op het aanboren van je eigen wijsheid, het maken van verbinding, samenwerking en betekenisgeving voor de wereld. Wat we vergeten is dat we zelf vanuit onze innerlijke verbinding alwetend zijn, dat we samen problemen kunnen delen die op ons pad komen en dat we samen bewust kunnen evolueren naar een hoger niveau van leven. Want de aarde is niet het probleem, wij zitten onszelf in de weg. Wij moedigen mensen aan een integrale weg te volgen: mensen die zich bewust zijn van het leven en weten hoe ze evolutie en dus een betere wereld kunnen realiseren. Want vernieuwing komt van binnenuit, van samen en van onderaf.

Thuishaven en beste vriend

Wij willen jouw thuishaven en jouw beste vriend zijn. Wij houden je geïnspireerd door onze inzichten, interviews en tips. We geven evolutionaire denkers en doeners de mogelijkheid om als inspirator op ons podium op te treden. Wij trekken geen grenzen: niet in mensen, niet in de organisatie en niet in de samenleving. Wij helpen je om de dingen ten diepste te begrijpen en om bewuste [zelf]evolutie vorm te geven. Van daaruit kan elk probleem opgelost worden, want alles is mogelijk. Wij roepen je op om daarbij het verschil voor de wereld te maken. Als we met elkaar onze vragen, dilemma’s, levens- en leiderschapslessen bespreken, is het leuker en evolueren we samen exponentieel. Want wat de wereld van vandaag nodig heeft, zijn evolutionaire inspirators die hun inzichten willen delen. Iedereen die open staat voor het gedachtegoed van LOGE21 is welkom.

Kansen voor bewuste evolutie
We zien de volgende, vitale kansen voor bewuste evolutie, zowel persoonlijk als collectief:

  • Wij beschouwen de kosmos als levend en bewust. De kosmos vormt de basis van ons bewuste bestaan.
  • Als we onszelf zien als een integraal wezen kunnen we ons verder bewust verheffen door reflectie op ons persoonlijke leven, het aanboren van onze eigen schatkamer en wevolutie. Want evolutionair leiderschap gaat uit van een dieper bewust zelfleiderschap, waarbij je werkt aan een duurzaam evenwicht tussen de 5 P’s van pneuma, people, peace, planet en profit.
  • Het evenwicht van planetaire ecosystemen is essentieel voor onze overleving. Wij moedigen de initiatieven voor bewuste evolutie aan.
  • Wij zetten de kennis, de ervaring, het nieuws, de visie of de opinie van mensen die bewuste [zelf]evolutie voorstaan om in opbouwende artikelen of inspirerende video-interviews.  Die uitnodigen tot debat en die zaden voor anderen laten ontkiemen.
  • Mensen kunnen een ethisch, ecologisch en diensbaar leiderschapsvoorbeeld zijn voor anderen en daarmee de inspirator voor vernieuwing en duurzaamheid.
  • Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een wereld van duurzaamheid, vrede en gezondheid, want wij zijn allen in essentie al medescheppers van het leven.

1. Ga uit van de essentie.
2. Omarm evolutie van mensen, organisaties en initiatieven.
3. Wees dienstbaar en verbindend.
4. Co-creëer voor bewuste evolutie van het geheel.

Kortom, maak evolutionair een verschil!

Over LOGE21

Evolutionair leiderschap verklaard

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Sending

copyright © LOGE21 | Evolutie is ieders business | Sitemap

Log in with your credentials

Forgot your details?